pexels-dương-nhân-1093946.jpg

rantre nan ekip nou an jodi a!

Lavi nan magazin Just Begin

Nan Jis Kòmanse Magazin, ou pral gen opòtinite pou yo travay avèk ekip nou an nan jounalis, editè, ak konsèpteur ki ansanm kreye ak delivre kontni an prim ki se karakteristik nan mak mond-klas nou an.

(...)

Nou pran fyète nan kilti dinamik ki pi devan pou panse nou yo ki chanpyon divèsite ak enklizyon ak favorize yon anviwònman k ap travay respè. Dwèt chak anplwaye yo se zouti inovatè teknolojik ak aksè nan pwogram ki sipòte kwasans pwofesyonèl ak pèsonèl.

Nan magazin Just Begin, nou se yon kominote.

maria-stewart-gyOnBh6YsEQ-unsplash.jpg

Valè Espas Travay

Vizyon nan espas travay nou an santre sou transparans ak respè, ak valè ki pote pi devan nan pi bon nan nou tout chak jou. Nou angaje nan kreye yon kilti nan ki divès vwa ak pèspektiv yo ankouraje ak respekte yo. Tout anplwaye yo egalman sipòte nan devlope karyè yo - kote moun ka pozitivman dwe tèt yo ak santi yo ka reyalize pi byen yo.

(...)

Kilti nou an se youn nan pi gwo priyorite nou yo, epi nou konsantre sou aplikasyon politik premye-moun ak pwogram ekitab nan tout òganizasyon mondyal nou an. Nan ane ki sot pase a, nou te deja fè pwogrè siyifikatif –– sa gen ladan asire ke anpil manm ekip deja klase kòm kontraktè yo te pèmèt pou yo avanse nan pozisyon anplwaye a plen tan. Kòm nou kontinye envesti nan sistèm, zouti, ak pwosesis ranfòse konpayi nou an, sa ki pi enpòtan se kontinye envestisman pèp nou an.

Divèsite & Enklizyon

Nou kontinye travay pou delivre divèsite mondyal nou yo ak angajman enklizyon, e gen plizyè inisyativ enpòtan anpil kote nou ap fè pwogrè.

(...)

  • Divèsite Done Koleksyon - Kòm nou evalye divèsite ak enklizyon politik ak pwosesis nou yo detèmine kote nou bezwen konsantre efò nou yo, nou te mande anplwaye US yo aktyalizasyon ak bay done divèsite sou tèt yo volontèman. Nou planifye pou itilize done sa yo pou ranfòse rekritman, pwogresyon, ak efò retansyon nou yo atravè lemond.

  • Gwoup Resous Anplwaye (ERGs) - Gwoup Resous Anplwaye jwe yon pati esansyèl nan bati yon kilti enklizif ki selebre divèsite anplwaye nou yo. Kounye a, gen senk ERG nan peyi Etazini an: Rezo fanm yo, Fyète (LGBTQ +), ACN (Azyatik Ameriken), Conexión (Panyòl / LatinX), ak NOIR (Nwa).

oliver-cole-uyabV6rpSY4-unsplash.jpg
christian-mackie-BYOm4wiIeVk-unsplash.jpg

Devlopman karyè

Pou mache san yo pa yon pratik etabli an plas, nou ap lanse nouvo etid ak objektif-anviwònman pwosesis pou ke anplwaye yo ak administratè yo gen konvèsasyon ouvè, onèt, ak konstriktif pandan tout ane a. Anviwònman Objektif se yon pratik òganizasyonèl enpòtan pou aliyen objektif biznis ak karyè yo ansanm ak Magazin Just Begin.

(...)

  • Mentoraj - Pwogram pilòt nou an te gen plis pase 230 patisipan atravè ekip kontni nou yo, epi nou pral plis agrandi opòtinite konseye.

  • Aprantisaj - Nou eksite lanse yon platfòm eLearning mondyal byento, bay mond-klas resous aprantisaj pwofesyonèl pou tout anplwaye yo. Platfòm eLearning la ap konpoze de yon gran varyete kontni aprantisaj ki gen rapò ak lidèchip ki enpòtan, jesyon, ak ladrès pwofesyonèl ki pral konplete dosye agrandi nou an nan pwogram enstriktè-dirije.

  • Angajman Anplwaye - Nou koute anplwaye nou yo epi mezire angajman regilyèman. Rezilta ki soti nan sondaj yo yo te itilize evolye kilti nou yo ak ede kreye yon espas travay kote anplwaye yo ka santi envesti.

 
vini rantre nan ekip la jodi a!

Mèsi pou soumèt! Ou pral resevwa yon imèl ki gen plis detay!